Język niemiecki

Temat: Was isst du gern?

Cele lekcji:

 • stosujesz słownictwo z kręgu „Jedzenie – nazwy produktów spożywczych (śniadanie)”
 • rozumiesz proste wypowiedzi pisemne i wyszukasz w nich określone informacje,
 • tworzysz bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne (wyrażasz upodobania, opowiadasz o czynnościach i wydarzeniach z teraźniejszości),
 • reagujesz ustnie w typowych sytuacjach (uzyskujesz i przekazujesz informacje) posługując się bardzo prostym zasobem środków językowych ( czasowniki „essen, trinken”)
 1. Der Frühstück
  • przypomnienie odmiany czasowników „essen”, „trinken”;
  • ćwiczenia wymowy nowych słówek i zwrotów,
 1. Essen im Ausland – teksty 2/ 99 (czytanie, wyszukiwanie informacji, wypowiedzi ustne)
 2. Was isst du/ trinkst du gern/ nicht so gern/ zum Frühstück ?
  (wzór zadanie 3/100 w podręczniku) – mini dialogi, reagowanie ustne.
 3. Praca domowa:  Odpowiedz w zeszycie całymi zdaniami na dwa pytania:

a) Was isst du gern zum Frühstück ?

b) Was trinkst du gern zum Frühstück ?

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory