Język niemiecki

Temat: Was ist dein Lieblingsgericht? /Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?/

Cele lekcji:

 • stosujesz słownictwo z kręgu „Jedzenie””
 • rozumiesz proste wypowiedzi pisemne i wyszukasz w nich określone informacje,
 • tworzysz bardzo krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne (wyrażasz upodobania, opowiadasz o czynnościach i wydarzeniach z teraźniejszości),
 • reagujesz ustnie w typowych sytuacjach (uzyskujesz i przekazujesz informacje) posługując się bardzo prostym zasobem środków językowych ( czasowniki „essen, trinken”)
 • rozumiesz bardzo proste wypowiedzi pisemne – znajdujesz w tekscie okreslone informacje.
 1. Unsere Lieblingsgerichte – poszerzenie słownictwa (str.102 podręcznik – wpisanie wybranych słów do zeszytu). Rzeczowniki złożone.
 2. Was ist dein Lieblingsgericht? Was isst du gern/ lieber/ am liebsten? – ćwiczenia komunikacyjne.
 3. Tekst 6/ 100-101 (wyszukiwanie i przekazywanie informacji – ćwiczenia utrwalające)
 4. Praca domowa:
  Odpowiedz w zeszycie jednym zdaniem na pytanie: Was ist dein Lieblingsgericht?
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory