Język niemiecki

Temat: Wo warst du gestern/ Gdzie byłeś wczoraj ? – czas Präteritum czasowników
„sein” i „haben”

Cele lekcji:

 • stosujesz bardzo podstawowe słownictwo z zakresu „podróżowanie i turystyka, wycieczki”,
 • rozumiesz bardzo proste wypowiedzi pisemne (e-maile) – znajdujesz w tekstach określone informacje,
 • reagujesz ustnie w typowych sytuacjach : uzyskujesz i przekazujesz informacje, wyrażasz uczucia i emocje,
 • opowiadasz o wyrażeniach i czynnościach z przeszłości,
 • poznajesz strukturę czasu Präteritum dla czasowników „sein” i „haben”
 1. Czas Präteritum czasowników „sein” i „haben” – przypomnienie:
 2. Sprawdzenie znajomości poznanych struktur leksykalnych.
 3. Teksty 1a/ 94-95 – czytanie i wyszukiwanie przykładów zdań w czasie Präteritum.
 4. Ćwiczenia utrwalające:
  1. Wir sind in den Bergen. …………………………………………….
  2. Ihr seid in der Schule …………………………………………….
 5. Praca domowa: Przeczytaj jeszcze raz teksty 1a/ 94-95 i połącz je w dwa kompletne
  e-maile.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory