Język niemiecki

Temat: Was hat er falsch gemacht? ?Co zrobił źle? – czas Perfekt. (Microsoft Teams)

Cele lekcji:

  • utrwalasz poznane zasady stosowania czasu przeszłego „Perfekt”,
  • utrwalasz słownictwo z zakresu „czynności dnia codziennego”,
  • potrafisz przedstawiać fakty z teraźniejszości i z przeszłości dotyczące codziennych czynności.

(tekstów zapisanych w nawiasach proszę nie przepisywać do zeszytu)

1. Przypomnienie zasad – przeczytaj informację dotyczącą czasu Perfekt z ostatniej lekcji.

2. Was hat Jakob falsch gemacht? (W tekście 6a/98 opisane zostały przygody pewnego chłopca – dziś spróbujesz zapisać kilka zdań, w których przedstawisz, jakie niewłaściwe czynności wykonał Jakob – wykorzystaj podpowiedzi z punktu 6e/99)

a) (Fenster kaputt machen)
Jakob ………………….. Fenster kaputt ………………………

b) (zu viele Kartoffeln kaufen)

Jakob …………………….. zu viele Kartoffeln ……………………

c) (der Mutter eine Krawatte schenken)

Jakob …………………. der Mutter eine Krawatte ………………………..

3. Praca domowa: Pomyśl, jakie czynności codzienne wykonujesz i zapisz w dwóch zdaniach co robiłeś wczoraj.
Ich ……………………. gestern …………………….. ………………………….. .

Ich ……………………. gestern ……………………. ………………………….. .

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory