Język niemiecki

Przed nami ćwiczenia z zakresu określania czasu. Dziś pracujemy z programem telewizyjnym.

Temat: Um wie viel Uhr  ? (O której godzinie ?)
Cele lekcji:

 • stosujesz zwroty z zakresu „podawanie czasu”,
 • potrafisz określić czas/ podać wskazana godzinę w sposób oficjalny i nieoficjalny,
 • rozumiesz bardzo proste wypowiedzi pisemne/ znajdziesz w tekście określone informacje (program telewizyjny),
 • potrafisz przekazać prostą informację (określisz czas rozpoczynania/ kończenia się/ trwania wskazanego programu)

Proszę o wpisanie notatki do zeszytu:
NOTATKA

             1. Rozgrzewka językowa:

 • proszę przetłumaczyć poniższe godziny i zapisać w sposób oficjalny/ urzędowy:
  • 12: 45 –
  • 17:00 –
  • 09:20 –
 • proszę przetłumaczyć poniższe godziny i zapisać w sposób nieoficjalny/ zwyczajowy:
  • 23:15 –
  • 05: 50 –
  • 17:30 –
 1. Pytamy o godzinę zdarzenia/ wydarzenia/ wykonywania określonej czynności :
  Um wie viel Uhr ……….
  Um wie viel Uhr gehst du ins Kino?
 1. Odpowiadamy, podając godzinę. Um …. Uhr..
  Ich gehe ins Kino um 19:00 Uhr.
 1. Określamy czas trwania programu stosując jeden z wskazanych czasowników:
 • beginnen – rozpoczynać się
 • dauern – trwać (von…. bis … Uhr – od godz. ….. do godz. …….)
 • enden – kończyc się
 1. Przykłady (określ godziny na podstawie programu telewizyjnego w podręczniku – pkt 7/89):
 • Um wie viel Uhr beginnen Kurznachrichten? ……………………………………………………………………………….
 • Um wie viel Uhr endet die Sportschau? ……………………………………………………………………………….:
 1. Praca domowa:
  Zadanie 7/ 89 (pkt. 5 i 8 ) (Proszę poćwiczyć sposób podawania czasu, następnie odpowiedzieć na dwa pytania z zadania 7/ 89 i odpowiedzi przesłać do mnie na pocztę: agnieszkaszalkowska@spkuny.pl Za każde odesłane zadanie zostajecie docenieni plusami za aktywność:)
  Zostańcie w domu i uważajcie na siebie 🙂

KONIEC NOTATKI
W celu utrwalenia sposobu podawania czasu można przypomnieć sobie materiał (5 minut): https://www.youtube.com/watch?v=8vITNe6b7jg

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory