Język niemiecki

Witam Was, dziś spróbujemy popracować nad umiejętnością budowania zdań, dzięki którym będziecie mogli powiedzieć w jaki sposób leczy się określone dolegliwości.
Temat: Wie oft soll ich die Medikamente einnehmen?/Jak często mam zażywać lekarstwa?/
Cele lekcji:

  • znasz bardzo podstawowe słówka/ zwroty z zakresu „zdrowie – leczenie”,
  • potrafisz zastosować w zdaniu czasownik „sollen” /mieć powinność/;
  • potrafisz udzielić porady, co powinno się zrobić, gdy mamy określone dolegliwości,
  • potrafisz zrozumieć proste wypowiedzi pisemne z zakresem słownictwa „objawy, dolegliwości
    i leczenie” (pkt. 12/ 123)

Proszę o wpisanie notatki do zeszytu (Informacje zapisane w nawiasach nie wpisujecie do notatki):
1.
Słownictwo: (Poznajemy nowe zwroty związane z leczeniem objawów chorobowych: proszę o wypisanie nowych zwrotów z punktu 12/ 123 – wypisujemy 10 zwrotów (opuszczamy zwroty: weniger lernen/ nicht zur Schule gehen/ (viel/wenig/kein…)…. essen/ trinken ). pozostałe należy wpisać i nauczyć się ich w ciągu tygodnia, czyli do Świąt 🙂
2. Pytamy o radę : Was soll ich tun?
3. Odpowiadamy, udzielając porady:
Du sollst …………………………. (wybieramy jeden ze zwrotów z zakresu „leczenie”)
np. Du sollst Medikamente einnehmen.
Du sollst mehr lernen.
Du sollst Zum Arzt gehen.
4. Ćwiczenia utrwalające: Zbuduj dwa zdania, które będą odpowiedzią/ poradą na wskazane dolegliwości:
– Ich habe Kopfschmerzen – Du …………………………………………………………..
– Mein Zahn tut mir weh – Du ……………………………………………………………..
5. Praca domowa : Przeczytaj dwa dialogi w punkcie 12/123, następnie uzupełnij poniższy według poznanych wzorów.
– Ich habe 38,9 Grad Fieber. Meine Ohren tun weh.
Was soll ich tun?
– ……………………………………………………………………………………………
Odpowiedzi odeślij na mój adres agnieszkaszalkowska@spkuny.pl  Za każde odesłane zadanie zostajecie docenieni plusami za aktywność:)
6. Zadanie dodatkowe/ dla chętnych: zbuduj na wzór poznanych dialogów własny mini dialog (możesz wykorzystać słownictwo z punktu 12/123).  Można zdobyć dodatkowe plusy za aktywność – warto spróbować 🙂
Zostańcie w domu i uważajcie na siebie 🙂

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory