Język niemiecki

Witam Was , dziś będziemy stosować poznane sposoby podawania czasu w nowych strukturach leksykalnych – będziemy opisywać czynności dnia codziennego.

Temat: Mein Alltag/ Mój dzień/

Cele lekcji:

  • stosujesz zwroty z zakresu „podawanie czasu”,
  • stosujesz struktury leksykalne, służących do opisywania czynności dnia codziennego,
  • potrafisz przekazać prostą informację (co robisz o wskazanej godzinie)

Proszę o wpisanie notatki do zeszytu (zdań zapisanych w nawiasach nie wpisujemy w notatce):
NOTATKA
1. Mein Alltag (na podstawie ćwiczeń z ostatniej lekcji opisujemy dziś własny dzień, budujemy przykładowe zdania, w których opisujemy czynności dnia codziennego, uwzględniamy przy tym godziny wykonywania czynności).
2. Ćwiczenia w budowaniu zdań:
– Wstaje o godzinie 7:00 – Ich stehe um 7:00 Uhr auf.
– O 7:15 biorę prysznic – Um 7:15 Uhr …..
– Robię śniadanie o 7:30 – …..
– Idę do szkoły …..
– W szkole …..
– …..
3. Praca domowa dla chętnych : Opisz swój dzień w 6 – 7 zdaniach. Zilustruj ten opis i prześlij pracę (dokument Word) na mój adres: agnieszkaszalkowska@spkuny.pl do dnia 17.04.2020 roku. Prace zostaną ocenione. Przed odesłaniem pracy można się ze mną konsultować, jeśli ktoś będzie miał taka potrzebę. Z pewnością sobie poradzicie:)
KONIEC NOTATKI

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory