Język niemiecki (Microsoft Teams)

Temat: Ein Klassentreffen /Klasowe spotkanie/ – czas Perfekt czasowników słabych (regularnych) – utrwalenie
Cele lekcji:

 • utrwalasz poznane informacje na temat czasu przeszłego „Perfekt”,
 • stosujesz słownictwo z zakresu „czynności dnia codziennego”,
 • potrafisz przedstawiać fakty z teraźniejszości i z przeszłości dotyczące codziennych czynności.
 1. Czas Perfekt – utrwalenie.

(Proszę przeczytać jeszcze raz informacje na temat budowy czasu Perfekt
– notatka z ubiegłego tygodnia plus w podręczniku strony 109 – 113)

 1. Zastosowanie czasu Perfekt :

a) sprawdzenie pracy domowej:
Ich ……………………. gestern ……………… ……………….. . (np. Ich habe gestern Hausaufgaben gemacht).
Ich ……………………. gestern …………….. ……………….. . (lub inny przykład: Ich habe gestern Musik geh
ört).

b) zadania utrwalające: zapisz poniższe zdania w czasie Perfekt:

– Ich koche das Mittagessen. – …………………………………………………………………

– Du kaufst einen Ball. – ………………………………………………………………………

– Er spielt gern Computer. – ………………………………………………………………………..

Przypominam, jak to zrobić poprawnie:

 • czasownik (pogrubiona czcionka) zamienia się na forme Partizip II i przenosimy tę firmę na koniec zdania,
 • w puste miejsce, które powstało po zabraniu pogrubionego słowa – czasownika, musimy wstawić jeden z dwóch czasowników: albo „haben”, albo „sein”. (Zasady stosowania „haben” i „sein” odszukasz na stronie 113.)
 1. Przeczytaj krótki dialog – zadanie 11/101 w podręczniku i znajdź w nim zdanie napisane
  w czasie Perfekt.
 2. Praca domowa: Zapisz w zeszycie trzy zdania w czasie Perfekt z podpunktu b tej notatki.
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory