język polski 23.03.2020 r.

Lekcja 6

Temat: Zwroty grzecznościowe.

1. Odpowiedz pisemnie na następujące pytania:

  • Czy stosujesz zasady dobrego wychowania?
  • W jakich sytuacjach stosujesz zasady dobrego wychowania?
  • Czy zdarza ci się spotkać z zachowaniami odbiegającymi od normy?

2. Obejrzyj film pt. „Zwroty grzecznościowe”.

https://epodreczniki.pl/a/film/D10sQyV6B

3. Rozwiąż ćwiczenia interaktywne. Znajdziesz je pod linkiem

https://epodreczniki.pl/a/multimedialne-cwiczenia-interaktywne/Dk4OpZo8d.

4. Wybierz jeden z podanych niżej cytatów dotyczących grzeczności i wyjaśnij pisemnie, jak go
rozumiesz.

Grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko. (Ralph Waldo Emerson)

Grzeczność jest dla człowieka tym, czym ciepło dla wosku. (Artur Schopenhauer)

Grzeczność to tylko brak odruchów złego wychowania. (Stendhal)

5. Zastanów się i zapisz (po dwa przykłady), jakich zwrotów grzecznościowych użyjesz witając się,
żegnając się, dziękując, prosząc, gratulując, zapraszając, przepraszając.

6. Napisz dialog, w którym zastosujesz zwroty grzecznościowe. Pisząc dialog wybierz jeden z tematów:

  • Kłótnia kolegów na korytarzu szkolnym.
  • Rozmowa z nauczycielem na temat niesprawiedliwej oceny z kartkówki.
  • Rozmowa z koleżanką, która rozsiewa plotki w klasie.

 

otwórz plik  kl.VII lekcja 7

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory