język polski 27.03.2020 r.

Lekcja 10

Temat: Przysłówek i jego zastosowanie?

1. Przypomnij sobie wiadomości z ramki „Nowa wiadomość” (podręcznik str. 161) dotyczące przysłówka.

2. Omówienie pracy domowej.

3. Spróbuj wykonać w zeszycie ćwiczenie 5 ze str. 162 z podręcznika.

4. Spróbuj wykonać ustnie ćwiczenie 6 ze str. 162 z podręcznika.

5. Uwaga! Zadanie dla chętnych! Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5 ze str. 162 z podręcznika.

Praca domowa

Przeczytaj tekst Magdaleny Grądzkiej pt. „Piast Kołodziej”. (podręcznik str. 163)

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory