Język niemiecki, klasa 8

Thema: Die Wiederholung des Kapitels / Powtórzenie działu / – przygotowanie do sprawdzianu Sprawdzenie pracy domowej: zadanie 4/ 32 Zakres zagadnień na sprawdzian : karta samooceny ucznia Analizowanie karty samooceny – wspólnie utrwalanie wiadomości oraz umiejętności z całego działu. Praca indywidualna/ domowa: Przygotuj się do sprawdzianu (21.02.2022 roku).

chemia, kl. VIII, 17.02.2022

Temat: Charakterystyka metanu i etanu. Wykonaj poniższe polecenia: -zapisz w zeszycie wzór sumaryczny, półstrukturalny i strukturalny metanu i etanu, -Przeanalizuj właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu. Wykonaj w zeszycie tabelę porównującą właściwości fizyczne i chemiczne metanu i etanu, -Przypomnij sobie jak obliczamy skład procentowy pierwiastków chemicznych w związkach chemicznych… Continue reading

  • Memory