Przyroda klasa IV 03.04.2020r.

Dzisiaj utrwalimy sobie wiadomości z ostatniego działu. Spróbujcie rozwiązać test. Napiszcie odpowiedzi do każdego zadania i prześlijcie na moją pocztę dasza195@wp.pl. Praca zostanie oceniona. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego. Przypominam, że nie wszyscy przesłali pracę domową z poprzedniego tygodnia.

przyroda 3.04

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory