Religia kl. 7 – Relacje między państwem a Kościołem.

Temat: Relacje między państwem a Kościołem. 

1.Konkordat –   umowa  zawierana między państwem  a Stolicą  Apostolską, regulująca sprawy dotyczące obu stron.

2. Kardynał  Stefan  Wyszyński.

3. Błogosławiony  ks. Jerzy  Popiełuszko.

Proszę  zrobić  do  punktu  2 i 3 notatkę i  odesłać  zdjęcie  (notatki)- będzie to praca  domowa  na ocenę.

 

Święta  coraz  bliżej, proszę  się d o nich dobrze przygotować  w  wymiarze  duchowym.  Niech  wam  i  waszym bliskim  będzie pomocne  to  rozważanie:

Jak  się wyspowiadać  bez  księdza:  https://www.youtube.com/watch?v=bkAx-qQrPp4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HV5SDPha-6P76wcb9Ss16wRFbDH8KHsVLmfDxNPOV9jcd4rZaTAIhlSc

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory