Religia kl. 8 – Sakramenty w życiu chrześcijanina.

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  Chrystus.

Witam  serdecznie. zapraszam  do  modlitwy: Zdrowaś  Maryjo….

Temat  dzisiejszej  katechezy: Sakramenty  w  życiu  chrześcijanina.

zapraszam  do  lektury,  która  jest przypomnieniem  wcześniej  poznanych  zagadnień.

Według Katechizmu Kościoła katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).
Dla każdego chrześcijanina sakramenty święte ustanowione przez Chrystusa są znakami łaski, przez które udzielane nam jest życie Boże. Sakramenty potrzebne są nam także do np. poprawiania swych błędów (sakrament pokuty), do głębszego poznawania naszej wiary i przyjmowania do naszego serca Chrystusa (sakrament eucharystii). Do przyjmowania sakramentów potrzebne jest nam odpowiednie wprowadzenie. Do poszczególnych sakramentów jesteśmy przygotowywani podczas zajęć religii.
Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościele katolickim istnieje łącznie siedem sakramentów. Są to:
? chrzest
? bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego)
? Eucharystia (eucharystia pierwsza komunia Św.)
? pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania)
? namaszczenie chorych
? kapłaństwo
? małżeństwo
Sakramenty dzielimy na:
? Sakramenty, które można przyjąć tylko w stanie łaski uświęcającej ? tzw. sakramenty żywych (bierzmowanie, Eucharystia, namaszczenie chorych, święcenia (potocznie kapłaństwo, małżeństwo) i takie, które przyjmuje się dla zgładzenia grzechów ? tzw. sakramenty umarłych (chrzest, pokuta).
? Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia), sakramenty uzdrowienia (pokuta, namaszczenie chorych), sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych(święcenia (potocznie kapłaństwo), małżeństwo)
? Sakramenty, które można przyjąć raz w życiu, czyli niepowtarzalne (chrzest, bierzmowanie, święcenia (potocznie kapłaństwo) i takie, które można przyjąć wiele razy, czyli powtarzalne (Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, małżeństwo).

POCZYTAJCIE  RÓWNIEŻ  O  ROKU  LITURGICZNYM  KOŚCIOŁA.

http://lomza.theoforos.pl/wp-content/uploads/2016/12/ROK-LITURGICZNY-prezentacja-ks.Jacka_.pdf

Pozdrawiam.  Z  Panem  Bogiem.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory