Religia kl. 8 – Żyć w prawdzie

Niech  będzie  pochwalony  Jezus Chrystus.

Witam Serdecznie

Na początku  zapraszam  do  modlitwy – Zdrowaś  Maryjo………  Któryś  za  nas  cierpiał  rany,  Jezu  Chryste  zmiłuj  się  nad  nami.

Temat  katechezy: Żyć  w  prawdzie.

Notatka:

1. Prawda – to  myśl,  mowa  zgodna  z  rzeczywistością.

w  Biblii  prawda  to  wierność  Bogu, a  także  sprawiedliwość  człowieka  w  odniesieniu  do  zawartego  przymierza.

2. Jezus  Chrystus  jest  Drogą,  PRAWDĄ  i  Życiem a  zarazem  Pośrednikiem  nowego  i  wiecznego  Przymierza.

poza  notatką:

CO TO ZNACZY ŻYĆ W PRAWDZIE?

Prawda, której broni ósme przykazanie, łączona jest z prawdomównością, szczerością, uczciwością, dyskrecją i otwartością człowieka. W tym też znaczeniu uważa się ją za cnotę osoby określaną mianem „życia w prawdzie”. W chrześcijańskim rozumieniu określenie to wskazuje na potrzebę naśladowania Chrystusa, naśladowania Jego miłości do drugiego człowieka. Istotę takiego naśladowania Chrystusa tak objaśnia święty Jan Apostoł: „Jeżeli mówimy, że mamy z Nim [Chrystusem] współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą” (1 J 1,6). Wynika z tego, że uczniowie Chrystusa mają „odrzucić … wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy” (1 P 2, l). W przeciwnym razie dopuszczają się wykroczeń przeciw ósmemu przykazaniu Bożemu. Powyższa zasada domaga się od człowieka, by w swoim postępowaniu zawsze kierował się miłością i poszanowaniem prawdy. „Dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie życia prywatnego, dobro wspólne są wystarczającymi powodami do przemilczenia tego, co nie powinno być znane, lub do dyskrecji. Obowiązek unikania zgorszenia nakazuje często ścisłą dyskrecję. „Nikt nie jest zobowiązany do ujawniania prawdy temu, kto nie ma prawa jej znać” (KKK 2489). Natomiast inne formy postępowania wyrażane zarówno w słowach, jak i czynach stają się wykroczeniami przeciw ósmemu przykazaniu, gdyż w nich człowiek wyraża swą niewierność wobec Boga, a tym samym podważa podstawy przymierza zawartego na chrzcie (KKK 2464).
Za inne wykroczenia przeciw temu przykazaniu uważane jest składanie fałszywego świadectwa, krzywoprzysięstwo i kłamstwo. Wykroczeniem jest też wypowiadanie pochopnych sądów, obmowa, zniesławienie, oszczerstwo, a także pochlebstwo, służalczość, chełpliwość, zwłaszcza gdy zmierzają one do osiągnięcia niegodziwych korzyści poprzez wszelkiego rodzaju manipulacje, których efektem staje się publiczne zniesławienie człowieka. Wielkość wyrządzanego w ten sposób zła może być potęgowana przez wykorzystywanie mediów. (KKK – KATECHIZM  KOŚCIOŁA  KATOLICKIEGO).

Dziś  o  21.37 jeżeli  macie  taką  możliwość to  razem  z  rodzicami  czy dziadkami  zapalcie  świecę,  wystawcie  ją  w  oknie, i  pomódlcie  się  do  świętego  Jana  Pawła  II –  o  ustanie  pandemii – ponieważ  dziś  – 02 kwietnia – przypada  15  rocznica  odejścia  Jana  Pawła  II  do  domu  Ojca.

Zachęcam  do  odprawienia  w  piątek  Drogi  Krzyżowej  i  do  duchowego  udziału  w  niedzielnej  Mszy  Świętej – transmitowanej  przez  telewizję – pozdrawiam.  Niech  Wam  wszystkim  i  waszym  rodzinom  Dobry  Bóg  błogosławi.

Święta  Zmartwychwstania  Pańskiego  coraz  bliżej, przygotujcie  się  do  nich  dobrze. Przeżywać je  będziemy co prawda  w  wymiarze  duchowym,  ze  względów  bezpieczeństwa,  ale  to  nas  nie  zwalnia  od  nich.  poniżej  macie podane  dwa  linki,  niech  wam  będą  pomocne  w  tych  przygotowaniach.

Niedziela  Palmowa

Jak  się wyspowiadać  bez  księdza:  https://www.youtube.com/watch?v=bkAx-qQrPp4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HV5SDPha-6P76wcb9Ss16wRFbDH8KHsVLmfDxNPOV9jcd4rZaTAIhlSc

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory