Wychowanie 17.04 klasa 7

Organizujemy zawody klasowe w skoku w dal

Zgłoszenia
Zgłoszeni do konkursu zawodnicy wpisywani są na listę startową. Kolejność odbywania prób
w konkursie jest losowana. Z reguły w konkursie bierze udział kilkunastu zawodników. Przy
większej liczbie należy rozegrać eliminacje wyłaniające najczęściej 12 zawodników
startujących w finale (eliminacje i finał należy rozegrać innego dnia). Jeśli w eliminacjach 12. i
13. zawodnik uzyskali te same najlepsze wyniki, należy obydwu dopuścić do finału. Kolejność
odbywania prób jest ponownie losowana.
Można także podzielić zawodników na dwie grupy, odbywające konkurs na dwóch różnych
skoczniach. Jednak rozwiązanie to powoduje, że zawodnicy rywalizują w różnych warunkach
(np. różny jest kierunek wiatru na skoczniach) i porównywanie ich wyników jest obarczone
błędem.

Rozgrzewka
Przed rozpoczęciem konkursu zawodnicy mają prawo odpowiednio wcześniej korzystać ze
skoczni w celu odmierzenia rozbiegów i oddania skoków próbnych. Najlepiej, jeśli skoki
próbne obywają się pod nadzorem sędziego, według listy startowej. Organizator powinien
zapewnić różnokolorowe i różnokształtne znaczniki rozbiegów, które ustawia się lub wbija
obok rozbieżni. Po rozpoczęciu konkursu zawodnicy nie mają prawa korzystać ze skoczni w
celach treningowych.

Liczba prób w konkursie
Na początku konkursu każdemu z uczestników przysługuje prawo do trzech prób. Skoki
odbywają się w trzech seriach w kolejności wynikającej z listy startowej. Zawodnik nie musi
odbyć wszystkich prób, może je opuszczać. Po zakończeniu trzeciej serii skoków wyłania się 8
najlepszych zawodników (liczy się wynik w najlepszym skoku), którzy mają prawo do
dodatkowych trzech prób. Próby czwartą i piątą wykonują w kolejności od najsłabszego do
najlepszego po rundzie trzeciej. W ostatniej szóstej rundzie skoki są wykonywane kolejności
od najsłabszego do najlepszego zawodnika po rundzie piątej. Jeśli ósmy wynik uzyskało
dwóch lub więcej zawodników, wszyscy oni mają prawo do trzech kolejnych prób. Jeśli w
konkursie startuje ośmiu lub mniej zawodników, wszyscy mają prawo do sześciu prób.

Przebieg kolejnych prób
Każdy skok odbywa się wg następującej procedury:
1) Sędzia sekretarz głośno wyczytuje nazwisko zawodnika, który ma oddać skok oraz
nazwisko zawodnika, który się przygotowuje.
2) Zawodnik oddaje skok.
3) Sędzia główny decyduje, czy był to skok ważny, czy nieważny.
4) Jeśli skok był ważny, następuje pomiar odległości (jeśli skok był nieważny, pomiaru
nie dokonuje się). W tym czasie rozbieżnię należy zablokować.
5) Sędzia główny odczytuje wynik i podaje go sędziemu sekretarzowi.
6) Sędzia sekretarz potwierdza słownie wynik i zapisuje go w protokole.
7) Obsługa wyrównuje zeskocznię i komisja przygotowuje się do kolejnej próby.

Czas na wykonanie próby
Na zawodach klasy mistrzowskiej zawodnik ma 1 min na oddanie skoku. Na zawodach
szkolnych lub amatorskich rzadko w wprowadza się tego typu ograniczenie, ponieważ
problemem jest raczej przedwczesne rozpoczynanie próby przez zawodników (zanim
skocznia zostanie przygotowana, a zawodnik wyczytany). Jednakże w przypadku celowego
opóźniania wykonania skoku, należy upomnieć zawodnika.

Skok ważny i skok nieważny
Skok jest ważny, gdy odbicie nastąpi wewnątrz „korytarza” wyznaczonego szerokością
rozbieżni oraz przed krawędzią belki/strefy bliższą zeskoczni, a zawodnik nie przekroczy
podczas lądowania granic bocznych zeskoczni. Zawodnik nie musi odbić się z belki lub strefy.
Odbicie może nastąpić przed belką lub strefą, będzie to jedynie oznaczać stratę odległości
dla zawodnika – patrz sposób pomiaru. Skok ważny jest sygnalizowany uniesieniem białej
chorągiewki przez sędziego głównego.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się również z filmikiem instruktażowym: https://www.youtube.com/watch?v=Wv1-VP3B_bI

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory