Wychowanie fizyczne klasa 8 08.04.2020 r.

Temat: Rzut piłką palantową z rozbiegu oraz rzut piłką lekarską – technika wykonania.

Waszym zadaniem jest zapoznanie się z  materiałem.

Nie wykonujemy ćwiczeń !!!

Rzut piłką palantową

Piłka palantowa: Jest to niewielka skórzana piłka o masie 80g lub 150gi obwodzie 21 cm .Zgodnie                       z przepisami, w systemie planowego szkolenia w lekkiej atletyce piłki 80-gramowe przeznaczone są dla dzieci w wieku do 10-11lat, a 150-gramowe dla dzieci w wieku 12-13lat. Oczywiście można rzucać piłką palantową w każdej kategorii wieku, zależnie od potrzeb i upodobań. Przy braku klasycznych piłek palantowych można je zastąpić piłkami gumowymi, tenisowymi lub piłkami softballowymi                                    i baseballowymi.

Trzeba jednak liczyć się z pewnymi wadami i ograniczeniami sprzętu zastępczego. Ich ciężar może być zbyt mały (piłki tenisowe) lub zbyt duży (piłki baseballowe) dla danej kategorii wieku. Znaczenie ma też obwód piłki –małym dzieciom trudno jest chwycić dużą piłkę baseballową. Ponadto każdy rodzaj piłki ma inne właściwości aerodynamiczne, co wpływa na wyniki. Wreszcie -bezpieczniej jest używać skórzanych piłek palantowych niż np. twardych piłek z tworzywa.

Technika rzutu

Rzut piłeczka palantową należy do rzutów zamachowych. Przybór wyrzucany jest ponad barkiem ruchem przyspieszonym po możliwie najdłuższej drodze. Rozbieg odbywa się po linii prostej. Przy wyrzucie bierze udział całe ciało.

Fazy rzutu:

  • rozbieg,
  • przyjęcie pozycji wyrzutnej,
  • wyrzut,

 

http://sporttopestka.pl/wp-content/uploads/2015/02/lekka_19-300×101.jpg

 

Rzut piłką lekarską

Piłka lekarska: Piłki lekarskie wykonane są ze skóry lub z tworzywa sztucznego i gumy. Wymiary są różne, a masa wynosi z reguły 1, 2, 3, 4 lub 5 kg. Masę należy dostosować do możliwości ćwiczących  i celu sprawdzianu/zawodów. Brak jest oficjalnych przepisów w tym zakresie. Z reguły dzieci w wieku 7-10 lat rzucają piłką 1-kilogramową, a w wieku 11-15 lat 2-kilogramową. Starsi chłopcy i mężczyźni rzucają piłką 3-kilogramową, dziewczęta i kobiety pozostają przy ciężarze 2 kg. W grupach zaawansowanych sportowo stosuje się także większe ciężary. Niezależnie od wyboru piłki, podczas zawodów trzeba używać tylko jednego rodzaju sprzętu, aby wyniki były porównywalne.

Technika rzutu

W celu wykonania rzutu zawodnik staje w niewielkim rozkroku, tyłem do kierunku rzutu, stopy ustawione po obu stronach linii środkowej, pięty tuż przy linii wyrzutu (jednak nie może stać na linii wyrzutu). Po zajęciu miejsca zawodnik wykonuje rzut przez głowę. Dla zwiększenia siły wyrzutu zawodnik wykonuje półprzysiad z jednoczesnym skłonem w przód i z tej pozycji prostując się oddaje rzut. Przed oddaniem rzutu zawodnik może wykonać swobodne przedmachy.

 

 

 

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory