Wychowanie fizyczne klasa 8 13.05.2020 r.

Temat: Technika prowadzenia piłki nożnej.(komunikator MT)

.Waszym zadaniem jest zapoznanie się z przesłanym materiałem.

Nie wykonujemy ćwiczeń.

Po zapoznaniu się z materiałami udzielcie odpowiedzi na zadane pytania ,które mają za zadanie sprawdzić czy się z nimi zapoznaliście.

Technika jest to umiejętność ekonomicznego celowego i swobodnego wykonywania wszelkich czynności ruchowych, niezbędnych w skutecznym prowadzeniu gry w określonych warunkach. Technika gry stanowi podstawę szkolenia, ale nie należy jej izolować od pozostałych składowych szkolenia, musi występować w powiązaniu nie tylko z taktyką, ale również z przygotowaniem motorycznym i wolicjonalnym.

Technika piłkarza ze względu na specyfikę posługiwania się prawie wyłącznie kończynami dolnymi zaliczana jest do trudniejszych. Dobre jej opanowanie wymaga wielkiego wkładu pracy indywidualnej ćwiczącego, oraz odpowiedniego działania ze strony nauczyciela, trenera. Braki w wyszkoleniu technicznym wpływają na płynność i skuteczność gry, ograniczając zakres działań taktycznych.

Bez odpowiedniego przygotowania technicznego nie może być mowy o skutecznym realizowaniu założeń i planu gry. Czym wyższy poziom techniczny reprezentuje drużyna, tym większe możliwości narzucenia własnego stylu gry przeciwnikowi, a więc łatwość skutecznej odpowiedzi destrukcyjnej na zaskakujące działania przeciwnika.

Prowadzenie

Prowadzenie jest jednym ze skutecznych sposobów przemieszczania się w dowolnym kierunku i zdobywanie terenu w grze indywidualnej.

Prowadzenie piłki:

1. Nogą
a) zewnętrznym podbiciem
b) wewnętrznym podbiciem
c) prostym podbiciem

2. Prowadzenie sytuacyjne
a) wewnętrzną częścią stopy
b) prostym podbiciem
c) udem
d) głową

Podczas nauczania należy zwrócić uwagę na prowadzenie piłki jedną i drugą nogą krótko przy nodze, tocząc a nie uderzając, nogą dalszą od przeciwnika, asekurując ciałem, ze zmianą szybkości i kierunku, aby wzrok nie był skierowany na piłkę.

Przykładowe prowadzenie piłki

https://www.youtube.com/watch?v=inNmmREIlYM

https://www.youtube.com/watch?v=Xg6fq1Yp3_o

Pytanie sprawdzające:

  1. Wymień jeden ze sposobów prowadzenia piłki ?
Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory