Wychowanie fizyczne klasa 8 25.05.2020 r.

Waszym zadaniem jest zapoznanie się z poniższym  materiałem.

Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej (MTSF)

Test składa się z ośmiu prób oceniających zdolności motoryczne tj.:
 szybkość,
 skoczność,
 wytrzymałość,
 siła dłoni,
 siła rąk i barków,
 zwinność,
 siła mięśni brzucha,
 gibkość.

1. Opis sposobu wykonania prób:

1. Bieg 50 m – próba szybkości:
a) wykonanie- na sygnał „na miejsca” testowany staje nogą wykroczną za linią startową w
pozycji startowej wysokiej. Następnie na sygnał „start” biegnie jak najszybciej do mety;
b) pomiar- czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch
wykonanych prób;
c) uwagi- bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory oraz znajdować się w
dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych;

2. Skok w dal z miejsca- próba mocy (siły nóg):
a) wykonanie- testowany staje za linią, po czym z jednoczesnego odbicia obunóż wykonuje
skok w dal na odległość do piaskownicy lub na materac;
b) pomiar- skok mierzony w cm wykonuje się dwukrotnie, liczy się wynik skoku lepszego;
c) uwagi- skok z upadkiem w tył na plecy jest nieważny i należy go powtórzyć;

3. Bieg wytrzymałościowy – próba wytrzymałości:
1000 m- dla mężczyzn i chłopców powyżej 12 lat;
800 m- dla kobiet i dziewcząt powyżej 12 lat;
600 m- dla dzieci do 12 lat;
a) wykonanie- na sygnał na miejsca badany staje za linią startu w pozycji startowej
wysokiej. Na sygnał „start” biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety;
b) pomiar- czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy;
c) uwagi- bieżnia powinna być równa i dobrze przygotowana. Próbę należy przeprowadzić
w dobrych warunkach atmosferycznych;
4. Pomiar dynamometryczny siły dłoni:
a) wykonanie- badany ściska dynamometr ręką silniejszą. Nadgarstek powinien znajdować
się w przedłużeniu linii przedramienia. W czasie wykonywania próby ręka testowana nie może dotykać żadnej części ciała;  b) pomiar- siła dłoni mierzona jest w kilogramach. Liczy się pomiar lepszy z dwóch prób;c) uwagi- dynamometr powinien być dopasowany do wielkości dłoni tak, aby drugie stawy
palców mieściły się na jego rączce. Wymachy ręką
w czasie pomiaru są niedozwolone, wykonaniu prób powinna towarzyszyć pełna
koncentracja psychiczna;
5. Wytrzymanie w zwisie na drążku- próba siły rąk i barków:
a) wykonanie- z podstawionego krzesła badany przechodzi do zwisu nachwytem o
ramionach ugiętych. Dłonie powinny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał
„start” zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu
powinien znajdować się wyraźnie nad drążkiem;
b) pomiar- próba wykonywana jest 1 raz. Liczy się ilość wytrzymanych sekund we
wspomnianej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą gdy podbródek znajduje się poniżej
drążka;
c) uwagi- drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę
w pełnym zwisie;
6. Bieg zwinnościowy (4x10m):
a) wykonanie- na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu.
Na komendę „start” biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z niej klocek, po czym
wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie
biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie na linii;
b) pomiar- próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas mierzony z dokładnością
do 1/10 sekundy. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się na linii
startu;
c) uwagi- próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest rzucony. Tak wykonaną próbę
należy powtórzyć;
7. Skłony w przód z leżenia tyłem- próba siły mięśni brzucha:
a) wykonanie- badany leży na materacu z rozstawionymi na szerokość
30 cm stopami i kolanami ugiętymi pod kątem prostym. Ręce splecione na karku.
Testowanemu pomaga partner, który przytrzymuje stopy tak, aby nie odrywały się od podłoża.                                                         Na sygnał „start” badany wykonuje skłony w przód dotykając łokciami kolan,następnie wraca do pozycji wyjściowej, ćwiczenie trwa 30 sekund.
b) pomiar- notowana jest ilość wykonanych skłonów w ciągu 30 sekund;
c) uwagi- badanego nie dyskwalifikuje się w przypadku gdy robi dłuższe przerwy w czasie
wykonywania skłonów;
8. Skłon tułowia w przód- siła gibkości:
a) wykonanie- badany staje na ławce gimnastycznej tak, aby palce stóp obejmowały jej
krawędź, stopy zwarte, kolana wyprostowane. Następnie badany wykonuje skłon w przód,
zaznaczając jak najniżej palcami rąk ślad na podziałce;
b) pomiar- próbę wykonuje się dwukrotnie, wynik lepszy odczytywany jest w cm;
c) uwagi- sztywna podziałka jest tak umocowana, że jej 50 cm znajduje się na wysokości
styku stóp z powierzchnią podpórki. Podpórka powinna mieć 15 cm wysokości i znajdować
się 50 cm od ściany. W czasie wykonywania próby badany trzyma nogi wyprostowane.                                                                   Skłon należy wykonać płynnie bez gwałtownych ruchów;

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory