Zajęcia koła chemicznego (offline)

Witajcie,

Na dzisiejszych zajęciach koła chemicznego przypomnimy sobie zasady BHP jakie obowiązują nas w pracowni chemicznej oraz podczas wykonywania doświadczeń.

Przebywając w pracowni chemicznej, należy przestrzegać regulaminu i postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

 • Do pracowni wchodzimy na polecenie i w obecności nauczyciela.

 • Do pracowni chemicznej nie wnosimy żadnych materiałów bez pozwolenia nauczyciela.

 • Doświadczenia wykonujemy ściśle według opisów z podręcznika lub podanych przez nauczyciela.

 • Przed wykonaniem doświadczenia chemicznego należy nałożyć okulary, fartuch ochronny i zastosować inne środki ochrony osobistej (rękawice ochronne).

 • Podczas pracy z substancjami oznaczonymi piktogramami ostrzegawczymi stosujemy szczególne środki ostrożności.

 • Podczas wykonywania doświadczeń i po ich zakończeniu zachowujemy porządek.

 • Wszystkie substancje, których używamy do przeprowadzania doświadczeń, traktujemy jako potencjalnie niebezpieczne, to znaczy nie dotykamy ich, nie sprawdzamy ich smaku i zapachu (w wyjątkowych sytuacjach badamy te właściwości na wyraźne na polecenie i pod nadzorem nauczyciela).

 • Substancje wąchamy ostrożnie, z płucami wypełnionymi powietrzem, delikatnie nawiewając ich pary ruchem ręki w stronę nosa.

 • Podczas ogrzewania substancji w probówce zwracamy szczególną uwagę, aby jej wylot skierowany był w stronę, gdzie nie przebywają żadne osoby.

 • Z pracowni chemicznej nie wynosimy żadnych materiałów bez pozwolenia nauczyciela.

 • Po wykonaniu doświadczeń myjemy starannie ręce.

 • Wszystkie wypadki, takie jak np. skaleczenia, oparzenia lub rozlanie się substancji, zgłaszamy nauczycielowi.                                                       

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

 • Memory