zajęcia z wychowawcą 16.04.2020

Dzisiaj krótkie przypomnienie na temat egzaminu ósmoklasisty. Jako pierwszy przedmiot wybrałam język angielski:)

https://www.youtube.com/watch?v=vNB6rQ3WF4k

Informacje ogólne

https://www.youtube.com/watch?v=OQecDiiQNVU

Ocenianie wypowiedzi pisemnej z języka angielskiego

https://www.youtube.com/watch?v=1iYcOugiCkk

Znajomość środków językowych

https://www.youtube.com/watch?v=5di-ZC43yhM

Rozumienie tekstów pisanych

https://www.youtube.com/watch?v=MM2eiaqXfYA

Rozumienie ze słuchu

https://www.youtube.com/watch?v=s53H-TI_hwY

Znajomość funkcji językowych

 

 

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  • Memory